Adres emailkontakt@fort24.pl
Telefon+22 215 55 55
Godziny otwarciapn-pt: 10:00-18:00

Polityka Prywatności

Firma Hotrest Sp. z o.o, będąca właścicielem Fort24 Przechowalnia Rzeczy magazyny oraz skrytki respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Ochrona prywatności naszych klientów, w tym bezpieczeństwo dotyczących ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by osoby korzystające z naszego serwisu www.fort24.pl miały poczucie, że mogą na nas polegać, że stosowane przez nas standardy gwarantują przetwarzanie powierzonych nam informacji zawsze zgodnie z deklarowanym celem i chronią je przed nadużyciami.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez serwis internetowy Fort24 (Serwis)

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Hotrest Sp. z o.o., Warszawa 02-622, ul. Antoniego Malczewskiego 56 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:521 35 32 284 (Administrator)

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. Partnerzy, którzy maja dostęp do Państwa danych, aby w imieniu Hotrest Sp. z o.o. realizować na Państwa rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa danych, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
Podczas korzystania z serwisu informacyjnego www.fort24.pl mogą być Państwo proszeni o udostępnienie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują warunki wykorzystania danych.
Formularze kontaktowe (zamówień)
Dane, o które prosimy, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy kontaktowych (zamówień) prosimy o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Pola obowiązkowe są oznaczone.
Oferty handlowe
Kontakt z Hotrest Sp z o.o. poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub pozostawienie adresu e-mail podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Fort24 Przechowalnia Rzeczy magazyny oraz skrytki, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie oferty handlowej. Zgoda ta jest niezbędna abyśmy mogli wysłać Państwu np. wycenę, którą Państwo zamówili. Mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych.
Gromadzenie danych na serwerze
Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny.
W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Hotrest Sp. z o.o. przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.
Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

6. Polityka „Cookies” więcej

7. Kontakt w sprawie ochrony danych
Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do:
Hotrest Sp. z o.o., Holland House Residence ul. Długi Targ 33/34, 80-830 Gdańsk
e-mail: a.kosmaczewska@hollandhouse.pl
Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

8. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane:
organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych.

9. Uwagi końcowe
Hotrest Sp. z o.o. jako administrator serwisu www.fort24.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.fort24.pl, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.fort24.pl
Firma Hotrest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu oraz innych stron należących do Hotrest Sp. z o.o obowiązuje aktualna Polityka prywatności.